Vejrdata


Vejrdata lige ved hånden!

På din telefon kan du få de aktuelle vejrdata fra alle dine vejrstationer

Vejrdata på telefon

Præsentationen af vejrdataene kan sættes op efter dine ønsker og behov.
Det gælder sprog og vejrelementer.

Når mobilen er dit primær værktøj
Hvis samme kunde har flere vejrstationer, vil vejrdataene fra de forskellige vejrstationer komme under hinanden.


På din PC'er især kan du se og hente vejrdata efter login på vejrstationer.dk
Alle vejrdata i tidsserie
              Antallet af viste vejrgrafer kan vælges


Vejrdataene kan også ses som tabel - yderligere kan de downloades
Alle vejrdata i tidsserie


Vejrdata også som SMS

Vejrstationen kan sende dig SMS'er. Det kan være alarmer.
De fleste stationer er sat op til at sende en SMS, hver morgen
når der er kommet over 0,5 mm


Kan fx også få en oversigt med vind og minimumstemperatur.
SMS-oversigt af vejrdata
SMS-alarm på vejrdata


Opdatering

Vejrstationen kan sættes til at optagere som det passer - fx hvert tiende minut.


Vinddata 10. minut