Landbruget


CUMULUS AS leverandør til dansk landbrug i mere end 15 år

Fra en CUMULUS vejrstation får du vejrdata, som er målt på den rigtige måde - derfor kan de bruges!
Vore kunder er landets største godser og forsøgsgårde - både i Danmark og i udlandet.

Vejrstation til landbrug
Vejret skal måles mest optimalt. Vinden er stærk påvirket af sine omgivelser – derfor skal en vindmåler højt op.
Regnmåleren er monteret ti gange maste-diamereren, for ikke at påvirke regnmængden.


Optimer din produktion med en vejrstation

- ta’ de rigtige beslutninger – når du skal:

 • sprøjte kl. 3 om morgenen
 •  så dine afgrøder – er fx jordtemperaturen den rigtige?
 •  beslutte hvilken mark I skal arbejde på i dag - kan spare mange km.
 •  høste – hvor er det tørt?
 •  gødske
 •  finde ud af hvor langt dine afgrøder er

 •  

  En enkel løsning

        - til et krævende erhverv


          Hjælp til sprøjteføreren

  Vejrstationer hjælper sprøteføreren

   

  Få et geografisk overblik

  Hvordan er vejret rundt om på driftsarealet. Bare 10 km kan gøre en stor forskel.

  Udlandet
  En Cumulus vejrstation kan også sættes op i udlandet. Der står Cumulus vejrstationer i Polen og i England. 

  Vejrstationer rundt på ejendomen >

   

  En vejrstation som kan placeres det rigtige sted

  En løsning uden krav til ledningsforbindelser, egen computer, programmer og overvågning.

   

  Solceller til vejrstation

  Den mest optimale løsning er en vejrstation med:   

  • Vindretning og styrke, samt vindstød - 10 min. opdatering

  •  Temperatur

  •  Luftfugtighed

  • Jordtemperatur

  •  Regnmåler

  • Jordfugtighed

   

  Vejrstation til høstbrug

  Den mest brugte i landbruget

  Leveres på en mast med vindmåleren i ca. 3 meters højde. Vinden måles og angives officielt i ti meters højde. Det vil være godt hvis vejrstationen kan placeres højt i terrænet. I forbindelse med sprøjtning kan vindenstyrken reduceres. Temperatur- og fugtighedsmåleren skal sidde i 2 meters højde og kan være monteret sammen med regnmåleren. 

  Vejrstation til landbrug

  Skræddersyet

  Vi har udviklet en vejrstation, som lever op til de krav erhvervet i mange år har ønsket sig - nemlig en station som er enkel og lige til at bruge. En CUMULUS vejrstation kræver kun adgang til Internettet for at se dataene og evt. downloade dem. Vores tilbud dækker både vejrstationen og selve driften. Hvorved der forstås indsamling af data og gøre dem tilgængelige på hjemmesiden www.vejrstationer.dk samt overvågning af vejrstationen. Vi giver også meteorologisk rådgivning, hvis der er tvivl om fortolkningen af dataene.

   

  Markvanding