Vejrdata


Vejrdata lige ved hånden

På din telefon kan du få de aktuelle data fra alle dine vejrstationer

Præsentationen af vejrdataene kan sættes op efter dine ønsker og behov.
Det gælder sprog og vejrelementer.

Når mobilen er dit primær værktøj
Hvis samme kunde har flere vejrstationer, vil dataene fra de forskellige vejrstationer komme under hinanden.


På din PC'er især kan du se og hente data efter login på vejrstationer.dk
Alle data - som gemmes for altid

Som tabel - både grafer og tabelen kan downloades


Vejrdata også som SMS

Vejrstationen kan sende dig SMS'er. Det kan være alarmer.
De fleste stationer er sat op til at sende en SMS, hver morgen
når der er kommet over 0,5 mm


Når mobilen er dit primær værktøj


Spørg din vejrstation

Vejrstationen kan give svar. Den kan fx sættes op til at fortælle, hvad vinden er lige nu.


Når mobilen er dit primær værktøj


Opdatering